Nyckelord Arkiv: Individual-terapi

Välkommen till WeMind Kungsholmen


WeMind Par – nu på Kungsholmen!

Vi har nu bytt stadsdel från Söder till Kungsholmen. Äntligen är vi på plats i vår nya, fina, centralt belägna lokal på Sankt Eriksgatan 44. Samtidigt byter vi namn från WeMind Söder till WeMind Kungsholmen. Verksamheten blir sig lik – vi kommer att ha fortsatt fokus på att erbjuda parterapi och individualterapi för privata patienter. Familjerådgivnings-tjänsten fortsätter. Fr o m nu får vi även möjlighet att ta emot landstingspatienter i våra rymliga utrymmen. Vår inriktning är förstås Kognitiv beteendeterapi – KBT.

Välkommen hit, hoppas du ska trivas!

När är individual-terapi mer lämpligt än parterapi?


Individual- eller parterapi?

I de fall då det är tydlig att det är den ena parten som är i behov av att förändra sitt beteende så kan individual-terapi vara att föredra. Det kan exempelvis vara aktuellt när det förekommer missbruk eller våld i relationen. Då är det lämpligt att personen med problemet först går i individuell behandling för att få hjälp med att hantera och förändra det dysfunktionella beteendet (Läs även tidigare blogginlägg Parterapi – är det något för oss? för mer information).

Individual-terapi kan även vara aktuellt när det är tydligt att källan till relationsproblemen orsakas av att den ena personen lider av psykisk ohälsa. Det är vanligt att personer som lever med någon med psykisk ohälsa anpassar sig till problemet för att vara snäll/hjälpsam mot sin partner. Tyvärr kan denna hjälpsamhet vara dålig på lång sikt och i själva verket vidmakthålla problemet. Det är exempelvis vanligt att personer som lider av tvångssyndrom söker försäkringar/hjälp från sin partner för att kortsiktigt slippa obehag. Personer som lever med någon med depression kan ibland vidmakthålla problemet genom att lösa alla problem åt den andre, eller bli rädd för att pusha för förändring/ ställa krav på den andre. I dessa fall är det viktigt att personen med psykisk ohälsa får psykologisk behandling för sin problematik. Partnern kan då delta på utvalda gemensamma samtal, för att få kunskap om hur hen på bästa sätt kan stötta sin partner för att bryta de onda cirklarna.

Att avgöra källan till relationsproblem kan dock vara svårt, då problembeteenden kan bli en vana som normaliseras hos båda parter. Om ni har svårt att avgöra källan till problem ni som par brottas med, kan vi hjälpa er med analysen. Parterapin inleds alltid med en bedömningsfas. I bedömningsfasen träffar psykologen båda parter för både individuella och gemensamma samtal. Därefter återkopplar psykologen till paret och rekommenderar åtgärder: t ex om att det är aktuellt med individual- eller parterapi.

För mer information om individual-terapi, se WeMind Privat