Nyckelord Arkiv: IBCT: parterapi: bedömningsfas: behandlingsfas

Parterapi, IBCT – en samtalskontakt i två steg


Parterapi, IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) är en form av Kognitiv Beteendeterapi. Det är denna form av parterapi som vi erbjuder på WeMind Kungsholmen. 

Bedömning 

Vi börjar med en bedömningsfas. Bedömnings-fasen syftar till att kartlägga parets problematik på ett tillräckligt grundligt sätt för att sedan i behandlingsfasen kunna arbeta så effektivt och hjälpsamt som möjligt. Bedömnings-fasen börjar med ett gemensamt samtal. I detta samtal får paret tillsammans beskriva vad de önskar hjälp med och hur deras relation startade. Vidare hur relationen har förändrats över tid och vad de ser som målet med att gå i parterapi.

Därefter träffar båda parterna samma psykolog för varsitt individuellt samtal. I detta samtal fokuserar man på individens del i den aktuella problematiken. Bland annat om det finns aktuellt våld eller hot, individens engagemang i relationen, eventuell otrohetsproblematik och personens individuella bakgrund och psykiska hälsa.

Efter detta träffas alla tre för ett återkopplande samtal där psykologen ger sin syn på parets problematik och vad man tillsammans med hjälp av IBCT kan göra. I vissa fall är parterapi inte att rekommendera. Då får ni råd om hur ni ska gå vidare på annat sätt. För mer info se Parterapi -är det något för oss?

Behandling

När parterapi är vägen framåt, inleds därefter den aktiva behandlingsfasen. Hur lång denna fas blir avgörs helt av parets behov och önskemål. Vissa upplever att relationen förbättras redan efter några få behandlingssamtal, medan andra par fortsätter betydligt längre. Det är under denna fas som paret får i uppgift att arbeta hemma med olika övningar för att förbättra sin relation. Innan behandlingsfasen avslutas, görs en plan för hur paret kan arbeta vidare med sin relation på egen hand för att vidmakthålla det de lärt sig under parterapin.