Arkiv: februari 2018

I huvudet på en psykolog och parterapeut del 2


På hemsidan står det mycket om att arbeta med konflikter, kan vi gå i parterapi även om vi aldrig bråkar?

”Ja, absolut. Frågan blir ju då varför paret aldrig bråkar. Par med mycket konflikter har fastnat i en maktkamp. Par som aldrig bråkar, vilket också kan vara destruktivt, kan ha fastnat i tysthet.  Bägge beteendena, bråkande och tysthet, leder till ökat avstånd. Det kan också vara så att par inte bråkar på grund av att någon eller båda av parterna inte vågar eller inte kan ta upp problem, man kanske har gjort det tidigare men nu gett upp. Då finns det definitivt en anledning att söka hjälp genom parterapi. Men om paret inte bråkar eftersom allt är harmoniskt behöver man ju såklart inte gå i parterapi.”

Kan vi gå i parterapi även om vi inte har så stora problem i vår relation?

”Ja, det tycker jag. Eller göra en utforskande parbesiktning (se Parbesiktning) , under vilken man får en chans att reflektera. Det kan sätta igång en del funderingar och tankar om relationen. Och även om problemen är små så är det alltid bra att öka medvetenheten om sina behov och den andras behov.  Att öva på att ta ansvar för att uttrycka sina behov i relationen är viktigt. Parterapi ger också par möjligheten att vässa kommunikationstekniken. Vi är ofta inte så bra på att sätta oss in i den andras perspektiv, vilket kan göra att vi ger vår partner det vi själv tycker är viktigt och det vi själva vill ha. Det brukar bli en vändpunkt för vissa par, att med hjälp av ”beteendeutbytesstrategin”, börja ge partnern det som partnern tycker är viktigt och vill ha. Det kan vara bra att öva på, även tidigt i en relation.

Ofta säger vi att par påbörjar parterapi för sent, att de gärna kunde ha kommit tidigare. Ur den synvinkeln kan det vara bra att komma redan innan problemen hunnit bli jättestora.”