Arkiv: april 2017

Parterapi – är det något för oss?


När är det lämpligt med parterapi?

Parterapi är lämpligt när båda parter vill vara kvar i relationen. När ni har negativa relationsmönster som upprepar sig, och där ni har svårt att på egen hand bryta roller och förändra situationen. Ni behöver inte veta exakt vad som är problemet för att söka parterapi. Psykologen hjälper er med problemformuleringen, och med att se helhetsbilden.

Exempelvis söker par terapi vid kommunikationsproblem eller olika värderingar när det gäller ekonomi, barnuppfostran, sex och närhet. Även vid förändringar och kriser som påverkar relationen kan det vara lämpligt med parterapi. Det kan handla om att bli förälder eller att den ena parten drabbas av psykisk sjukdom. Parterapi lämpar sig för alla, oavsett sexuell läggning. Det behöver inte alltid gälla en kärleksrelation. Även syskon med samarbetsproblem kan gå i parterapi.

Parterapi handlar inte om att lämna in sin partner för renovering! Parterapi handlar om att rannsaka sitt eget beteende och att träna på att förändra de egna reaktionerna på den andras beteende. Att lyssna på, förstå och acceptera den andres perspektiv och egenheter. Att lära sig att kompromissa och problemlösa tillsammans. Att kommunicera bättre. Så att närheten och tillfredsställelsen i relationen kan öka.

Ställ er frågan: orkar vi/har vi tid att gå i parterapi just nu? Man behöver kunna avsätta tid, inte bara för terapitimmarna, men även för det viktiga arbetet däremellan. Mycket av förändringsarbetet görs mellan sessionerna.

En förutsättning för parterapi är att bägge måste vilja vara kvar i relationen och bägge måste vilja vara i terapin tillsammans. Den ena parten kan vara initiativtagare, men båda behöver engagera sig i förändringsarbetet för resultat.

Parterapi kan även hjälpa par att genomföra en mindre konfliktfylld separation vid skilsmässa. Förutsättningen är att båda parter är intresserade av att prata med varandra om lösningar.

Det är bra att inte vänta för länge. Sök hjälp när problemen fortfarande inte överskuggar allt. När ni fortfarande har en någorlunda respektfull ton er emellan, och når varandra mellan meningsskiljaktigheterna.

Om ni söker en form av parterapi med en aktiv psykolog som kan ge handfasta råd och lära er kommunicera bättre, så passar vår metod er. Vi arbetar med Kognitiv Beteendeterapi (KBT). På WeMind Söder arbetar leg psykologer och leg psykoterapeuter.

När är det INTE lämpligt med parterapi?

Otrohet

Det är inte lämpligt att gå i parterapi om den ena parten har en pågående otrohetsaffär. Om relationen är värdefull behöver du som är otrogen avsluta otrohetsaffären, berätta för din partner, alternativt välja väg framåt.

 

Missbruk

Det är inte lämpligt att gå i parterapi om den ena parten har pågående missbruk av alkohol eller droger. Då bör i första hand den missbrukande söka hjälp för egen del. Om det handlar om ett riskbruk, kan en parterapi inledas under förutsättning att den med riskbruk parallellt tar kontakt med beroendevården.

Kontakta

Beroendeakuten Stockholm: Telefon: 08-123 459 00

För lokala mottagningar se Beroendecentrum hemsida

Vid riskbruk: Riddargatan 1 – Mottagningen för Alkohol och Hälsa, Telefon: 08-12345780

 

Våld

Om våld förekommer regelbundet i relationen är det inte lämpligt med parterapi. Du ska aldrig acceptera fysiskt eller sexuellt våld. Både den som blir utsatt för våld, och den som brukar våld behöver söka hjälp för egen del.

Kontakta

Kvinnofridslinjen – Stödtelefon för den som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Telefon: 020-505050

Manscentrum – Kriscentrum för män. Telefon: 08-6431183